Site Kullanım Şartları

AKA Otomotiv San. ve Tic. A.Ş., AKA Kalıp San. Tic. ve A.Ş. “AKA” olarak adlandırılacaktır. AKA’ya ait internet sitesindeki tüm dokümanlar AKA mülkiyetindedir .Telif , diğer fikri ve sınai mülkiyet hakları AKA, Nursanlar Holding ya da diğer üçüncü kişi ve kuruluşlara ait olan bütün yazılı, resimli, sesli, görsel, elektronik materyallerin her türlü hakları saklıdır. Bu materyallere internet sitesinde yer verilmesi, bunların kullanımı ile ilgili olarak herhangi bir yetki, lisans ya da, izin verildiği şeklinde yorumlanamaz. AKA’ nın yazılı izni olmaksızın bu materyaller kopyalanamaz, yeniden üretilemez, çoğaltılamaz ya da herhangi bir şekilde kullanılamaz. AKA, bu tür materyallerin (duvar kağıdı, ekran koruyucu, reklam filmi gibi) mesleki, ya da ticari amaçlı olmadan kullanımı için kişisel bilgisayarlara kopyalanabilmesine izinler verebilir. Bu sitede yer alan materyaller ile ilgili fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek şekildeki her türlü kullanım sonucu ortaya çıkabilecek yasal sorumluluk, ihlalde bulunan kullanıcıya aittir.

Eğer site ile link oluşturmak isterseniz, bu link AKA kurum ana sayfasına yönlendirilmelidir. (www.akaoto.com.tr) AKA internet sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullanıcı, AKA internet sitesine girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

AKA İnternet sitesinde yer alan her türlü fiyat, bilgi, resim, açıklama ve haber (“Bilgi”) sadece tanıtım ve bilgi verme amaçlıdır. Kullanıcı hiçbir şekilde internet sitesinde yer alan Bilgiler’ in hatalı olduğu ya da bu Bilgiler’ e istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. Kullanıcı, Bilgiler’ i referans alarak bir işlem yapmak niyetinde olduğunda, nihai ve güvenilir enformasyonu, AKA’dan temin etmekle yükümlü olduğunu ve internet sitesinde yayınlanan bilgilerin güncel olmaması nedeniyle AKA’ nın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.

AKA, kendi takdirinde olmak üzere sitenin içeriğini, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti dilediği zaman değiştirme ya da sona erdirme ve AKA internet sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini sistemlerinden silme hakkını saklı tutar. İnternet sitesinin hatasız olması için her türlü tedbir alınmış olmakla birlikte, sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.

AKA internet sitesinde yer alan ürünlerin standart ve opsiyonel özellikleri ile ilgili bilgiler son güncelleme tarihinde geçerli olan bilgilerdir. Ürünler ile ilgili nihai bilgi temini için AKA ile temasa geçilmesini önemle rica ederiz. Bu çerçevede AKA, internet sitesinde yer alan bilgilerin (aksi açık bir şekilde belirtilmedikçe) bir satış teklifi olmadığını ve AKA adına bir taahhüt teşkil etmediğini beyan eder. AKA, önceden haber vermeksizin ürünlerin fiyat, tip ve spesifikasyonlarında değişiklik yapabilir.

Resmi makamlardan kullanıcıya yönelik bir suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi ve/veya kullanıcının AKA sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde, AKA, kullanıcının kimlik bilgilerini araştırma ve yasal mercilere bildirimde bulunma hakkına sahiptir.

AKA, bu internet sitesini ziyaret ettiğinizde, doğrudan (istenilen bilgiyi vermeniz halinde) veya dolaylı olarak (ör: internet giriş kayıtları) sizinle ilgili bilgi toplayabilir.

AKA, isteyerek vermediğiniz takdirde, hakkınızda kişiyi tanımlayan bilgiler toplamayacaktır (örneğin isim, adres, telefon numarası, ya da e-posta adresi) (“Kişisel Bilgi”). Eğer AKA’ya kişisel bilgiler’ inizi verirseniz, AKA bu bilgileri, gelecekte, pazarlama, pazar araştırması, satış bilgilerinin takibi ve size ulaşmak gibi amaçlarla kullanmak üzere saklayacaktır. Ayrıca, AKA bu bilgileri kendi bünyesindeki diğer uluslararası şirket gruplarına ve yetkili satıcılarına aynı amaçlar doğrultusunda aktarabilir. Sizden talep edilmeyen Kişisel Bilgiler’ i verdiğiniz takdirde, bu bilgileri bu sitede belirtilen şekilde kullanmamızı onaylamış olmaktasınız.

İnternetin yapısı gereği bilgiler internet üzerinde yeterli güvenlik önlemleri olmaksızın dolaşabilir ve yetkili olmayan kişiler tarafından alınıp kullanılabilir. Bu kullanım ve kullanımdan doğacak zarar AKA’nın sorumluluğunda değildir.

Bazı durumlarda, şahsınıza özel olmayan bilgileri toplanabilir. Bu tip bilgilere örnek olarak kullandığınız internet browser’ın türü, işletim sisteminiz, sitemize linkle ya da ilanla ulaştığınız sitenin domain ismi verilebilir.

Siteyi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza bilgi konulabilir. Bu bilgi, bilgi belirteci (“cookie”) formatında ya da benzeri türden dosyada olacaktır ve bize birkaç yönden yardımcı olacaktır. Örneğin, cookie’ler, siteleri ve reklamları sizin ilgi alanlarınıza ve tercihlerinize göre düzenlememizi sağlayacaktır. Hemen hemen tüm internet browser’larda, cookie’leri hard diskinizden silmek, yazılmasını önlemek ya da kaydedilmeden önce uyarı mesajı almak için seçenekler vardır. Bu konuda daha fazla bilgi için lütfen browser’ınızın yardım dosyalarına ve kullanım bilgilerine bakınız.

Kullanıcılar ile AKA arasında ortaya çıkabilecek ihtilaflarda, AKA yazılı (baskı) ve elektronik kayıtları münhasır delil olarak kabul edilecektir.

AKA İnternet Sitesi Kullanımı ve Üyelik Şartları’nın herhangi bir maddesini, bildirimde bulunmaksızın değiştirme, yenileme veya iptal hakkına sahiptir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.

İnternet sitemiz Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş ve işletilmektedir. Site hakkındaki ihtilafların çözümünde Türk kanunları uygulanacaktır ve Türk mahkemeleri yetkili olacaktır.

Kullanıcı, AKA İnternet sitesine girmekle yukarıda belirtilen şartları kabul etmiştir.

Sertifikalar

Ödüller