Merkez

  • Fatih Mahallesi Örnekköy yolu 1/1 Orhangazi, Bursa
  • aka@akaoto.com.tr
  • +90 224 270 33 00

Yeniköy Tesisi

  • Muradiye Mah. Damlar Mevkii 16800 Orhangazi, Yeniköy, Bursa
  • aka@akaoto.com.tr
  • +90 224 270 33 00
[ Kurumsal ]

Enerji, İş Sağlığı ve Güvenliği , Çevre Politikamız

ÇALIŞANLARIN SAĞLIĞI

Çalışanlarımız için sağlıklı bir çalışma ortamı sunarız. Çalışma sürecinde oluşabilecek iş kazaları, yaralanma, meslek hastalıklarına ve sağlığının bozulmasına yol açacak tehlike ve risk unsurlarını belirleyip önleriz. Sağlıklı çalışma koşullarının sağlanmasına yönelik çalışmalar yapacağımızı taahhüt ederiz.

ÇEVRE KORUMA

''Çevre bize miras değil; onu biz gelecek nesillerden ödünç aldık.'' bilinci ile çevremizi kirletmez ve doğal kaynakları koruruz.

MALZEME VE TEKNOLOJİ SEÇİMİ

Tasarım aşamasından başlayarak, üretim ve kullanım sırasında olumsuz çevresel etkileri, iş sağlığı ve güvenliği tehlike ve risklerini en aza indirecek, enerji bakımından verimli malzeme ,teknoloji ve hizmetleri seçeriz

ENERJİ KULLANIMI

Enerji ve doğal kaynakları daha etkin bir şekilde kullanmak için yöntemler geliştiririz.

ATIKLARIN YÖNETİMİ

Atıklarımızı azaltmaya yönelik önlemler alırız. Tekrar kullanım veya geri kazanım olanaklarını araştırırız.

ÇEVRE İSG ve ENERJİ EĞİTİMİ

Tüm çalışanlarımız ve tedarikçilerimizi çevre koruma, İş Sağlığı ve Güvenliği, Enerji kullanımı konularında bilinçlendirir ve eğitiriz.

YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER

Çevre, iş sağlığı ve güvenliği, enerji ile ilgili tüm yasal ve diğer şartları yerine getirmeyi, sürekli iyileştirmeyi, taahhüt ederiz.
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara çalışanlarımızın ve temsilcilerinin katılımlarını ve onlara danışılmasını sağlarız.

Çalışanlarımızın, paydaşlarımızın ve toplumun çevre, iş sağlığı güvenliği ve enerji bilincinin, hedeflerinin artırılması, amacıyla bütünleşik yönetim sistemlerini etkin şekilde uygulayarak, gerekli bilgi ve kaynakların varlığını sağlamayı taahhüt ederiz.
 

Kalite Politikası
Bilgi Güvenliği