İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Misyonumuz

 • Çalışanların en önemli kaynak olduğu bilinciyle ihtiyaç duyulan yeteneği bulmak, elde tutmak, gelişimini sağlamak ve pozitif çalışma ortamı oluşturmak.
 • Çalışan memnuniyetinin devamlılığını sağlamak; tüm süreçlerde dijitalleşmeyi sağlamak.
 • Topluma / Çevreye / Etik Değerlere karşı sorumlu olmak.
 • Otomotiv sektöründe en çok tercih edilen şirket olmak ve bu konumu korumaktır.
   

İnsan Kaynakları Vizyonumuz

Dijitalizasyon ve teknolojik gelişmeler odağında insana dokunan, çevreye ve tüm paydaşlara duyarlı, sürdürülebilir uygulamaları yaygınlaştırarak çalışanlar ve adaylar tarafından en beğenilen ve en çok tercih edilen bir organizasyon oluşturmak.
 

İnsan Kaynakları Politikası

 1. İnsan Kaynakları Politikamızın temelinde, nitelikli insan gücünü istihdam ederek, çalışanlarına yüksek motivasyon sağlayacak alt yapıyı oluşturmak yer almaktadır.
 2. Sektörel dinamikleri göz önünde bulundurarak, organizasyonel gereklilikler ve yetenek yönetimi stratejileri doğrultusunda çözüm odaklı insan kaynakları uygulamaları tasarlar ve hayata geçiririz.
 3. Sürekli gelişim, yüksek performans kültürünün yaygınlaştırılması ve yüksek performansı teşvik edecek ödüllendirme uygulamalarının hayata geçirilmesini hedefleriz.
 4. Performans değerlendirme sürecimizde hedeflerimizi somut ve ölçülebilir performans değerlendirme sonuçlarını çalışanlarımızın eğitim, gelişim, ücretlendirme ve kariyer planlama süreçlerine entegre ederiz.
 5. Wellbeing@Work kapsamında çalışanlarımızın ilgi alanlarına yönelik kurulan sosyal ve spor kulüplerimiz ile çalışanlarımızı sosyal hayatlarında da destekliyoruz.
 6. Operasyonel yoğunluğun dengelendiği ve verimliliğin arttığı bir çalışma ortamı yaratmak açısından tüm İK süreçlerimizi ve iş akışlarımızı dijitalleştiriyoruz.
 7. Sürdürülebilirlik Politikamız gereği, paydaşlarımız ile olan iletişimi sürekli kılar, etik değerlerin korunması ve geliştirilmesi konusunda da üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getiririz.
   

İşe Alım

Doğru insanı, doğru zamanda, doğru işe yerleştirmek, kurum kültürüne uygun ilgili pozisyonun gerektirdiği niteliklere sahip yetenekleri şirketimize kazandırmak ve bunun yürütülmesini sağlamak.

İşe alım sürecimizde aşağıda yer alan araçlar kullanılmaktadır;

·         Ön Mülakat

·         Yetkinlik Bazlı Mülakat

·         Teknik Mülakat

·         Kişilik Envanteri

·         Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı

·         Gelişim Merkezi Uygulaması (pozisyon gerekliliklerine göre)
 

Kariyer.net ilanlarımıza aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

https://www.kariyer.net/firma-profil/aka-otomotiv-san-ve-tic-a-s-13428-3753

 

Eğitim & Gelişim

Oryantasyon programı ile başlayan eğitim sürecimiz kurumumuzun stratejik odağı ve çalışanlarımızın gelişim ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulan yasal zorunluluk, kişisel & kurumsal gelişim, teknik, davranışsal ve müşteri özel isteği eğitim programları ile devam etmektedir.

Bu içerikleri kapsayan yıllık eğitim planı çerçevesinde tüm çalışanlarımız eğitim, seminer, konferans, zirve, fuar ve atölye çalışmalarına katılım gösterirler. Çalışanlarımızın gelişim ihtiyaçlarına iç eğitmen kadromuz, üniversite işbirliklerimiz, outdoor aktivitelerimiz ve özel eğitim kurumları kanalı ile hem yurt içinde hem de yurt dışında çözüm üretmeye devam ediyoruz.
 

Kariyer Yönetimi

Kariyer Yönetimi ile amacımız en nitelikli insan gücünü çekmek ve bünyede tutmak, personel ihtiyaçlarını öncelikle iç kaynaklarla karşılamak ve verimliliği arttırmaktır. Herkese eşit fırsat yaratacak şekilde her bir çalışan için potansiyeli ve performansı göz önünde bulundurularak kariyer ve gelişimi için planlama yapılır.

Yıl boyunca takip edilen bu süreç ile kritik pozisyonlar için yedekleme, potansiyel havuzu oluşturma, terfi ve rotasyon süreçleri etkin bir şekilde yürütülür.
 

Performans Yönetimi

Şirket strateji ve hedeflerinin, organizasyon içindeki tüm kademelere dağıtılmasını sağlayan Performans Değerlendirme Sistemimiz ile özgün ve bütünsel bakış açısı ile ölçülebilir bir sistem uygulamak, başarıyı adil ve gerçekçi şekilde ölçümleyip gelişimi desteklemektedir.

Performans Yönetimi ve Prim Sistemlerimiz, birbiriyle entegre çalışır. Hedeflerine başarıyla ulaşan çalışanlarımız Prim Sistemi kapsamında ödüllendirilir.
 

Çalışma Hayatı

Çalışanlarımızın motivasyonu ve iç iletişimi arttırmak adına kurmuş olduğumuz Hobi kulüplerimizle birlikte tüm çalışanlarımızı kapsayan etkinlikler düzenlenmektedir. Düzenlenen etkinliklerle çalışanlarımızın bir araya gelerek keyifli vakit geçirmelerini ve birbirleriyle iletişim içerisinde olmaları amaçlanmaktadır.
 

Staj Programları

AKA OTOMOTİV A.Ş. olarak meslek liseleri, meslek yüksek okulu ve üniversite öğrencilerine sağladığı kısa ve uzun dönemli staj olanakları ile öğrencilerin iş hayatına hazırlanmalarına ve kişisel gelişimlerine destek vermekteyiz.

Staj programlarında öğrencilerin okulda aldıkları teorik eğitimin uygulamalarını görmelerine yardımcı olmak ve iş yaşamı hakkında genel fikir sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

Şirketimizde staj yapmak isteyen öğrenciler, web sitesi veya kariyer.net üzerinden, üniversite kariyer günlerinde staj başvuru formu doldurarak, okulları aracılığı ile veya bizzat şirketimize gelerek başvuruda bulunabilirler.

Ön seçim kriterlerini sağlayan stajyer adayları ile staj mülakatı gerçekleştirilir. Mülakat sonucu olumlu olan stajyer adaylarının staj dönemleri belirlenir.

Ön seçim kriterleri;

 • Öğrencinin akademik başarı düzeyi (not ortalaması)
 • Öğrencinin okuduğu bölümün AKA OTOMOTİV’in faaliyet alanları ile uygunluğu

https://www.kariyer.net/firma-profil/aka-otomotiv-san-ve-tic-a-s-13428-3753
 

Sosyal Medya

Aşağıda paylaşmış olduğumuz linklerden bizi takip edebilirsiniz.

https://www.instagram.com/aka_otomotiv/

https://www.linkedin.com/company/aka-otomotiv

İş Başvuru Formu