ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

ÇEVRE KORUMA

“Çevre bize miras değil; onu biz gelecek nesillerden ödünç aldık. “bilinci ile çevremizi kirletmez ve doğal kaynakları koruruz.

ÇALIŞANLARIN SAĞLIĞI

Çalışanlarımız için sağlıklı bir çalışma ortamı sunarız .

Çalışma sürecinde oluşabilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarına yol açacak risk unsurlarını belirleyip önleriz.

MALZEME VE TEKNOLOJİ SEÇİMİ

Tasarım aşamasından başlayarak, üretim süreci, ürünün kullanımı ve sonrasında (Beşikten mezara kadar) ve kullanım sırasında olumsuz çevresel etkileri, iş sağlığı ve güvenliği risklerini en aza indirecek malzeme ve teknolojileri seçeriz.

ENERJİ KULLANIMI

Enerji ve doğal kaynakları daha etkin bir şekilde kullanmak için yöntemler geliştiririz.

ATIKLARIN YÖNETİMİ

Atıklarımızı azaltmaya yönelik önlemler alırız. Tekrar kullanım veya geri kazanım olanaklarını araştırırız.

ÇEVRE İSG EĞİTİMİ

Tüm çalışanlarımız ve tedarikçilerimizi çevre koruma, iş Sağlığı ve Güvenliği konularında bilinçlendirir ve eğitiriz.

YASAL UYGUNLUK YÜKÜMLÜLÜKLER

Çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm ulusal ve uluslararası yasal yükümlülüklere ve ilgili tarafların düzenlemelerine uyarız.