KALITE POLİTİKAMIZ

– Otomotiv üretim sektöründe presli,kaynaklı ve montajlı parçalar üreterek hizmet veren AKA Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.

– Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde; Müşteri gereksinimlerini göz önünde bulundurarak, müşteri odaklı, kaliteli ve yaratıcı çözümleri geliştirmek ve desteklemek,

– Değişen müşteri ihtiyaç ve beklentilerini eksiksiz, zamanında ve süreklilik içinde karşılamak,

– Süreçlerimizi uluslararası kabul görmüş standartlar doğrultusunda yapılandırarak, verimliliği en üst düzeye taşıyacak araç ve teknolojiler ile destekleyerek hizmet vermek

– Süreçlerimizin performansını sistematik olarak ölçümleyerek, sürekli iyileştirmeye girdi sağlamak,

– Tüm çalışanlarımızın katılımını sağlayarak, tüm işleri ilk seferinde ve her seferinde tam zamanında ve doğru yapmak,

– Müşterilerimizin gereksinimlerine odaklı, memnuniyeti en üst düzeyde tutan bir yönetim yaklaşımı sergilemek

– Tüm paydaşlarımızla karşılıklı fayda ilişkileri kurmak ve sürdürmek

Aka Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin temel Kalite Politikasıdır.

ÇEVRE KORUMA

”Çevre bize miras değil; onu biz gelecek nesillerden ödünç aldık.” bilinci ile çevremizi kirletmez ve  doğal kaynakları koruruz.

ÇALIŞANLARIN SAĞLIĞI 

Çalışanlarımız için sağlıklı bir çalışma ortamı sunarız .

Çalışma sürecinde  oluşabilecek  iş kazaları  ve meslek hastalıklarına yol açacak risk unsurlarını belirleyip önleriz.

MALZEME VE TEKNOLOJİ SEÇİMİ

Tasarım aşamasından başlayarak, üretim ve kullanım sırasında olumsuz çevresel etkileri, iş sağlığı ve güvenliği risklerini  en aza indirecek malzeme ve teknolojileri seçeriz.

ENERJİ KULLANIMI

Enerji ve doğal kaynakları daha etkin bir şekilde kullanmak için yöntemler geliştiririz.

ATIKLARIN YÖNETİMİ  

Atıklarımızı azaltmaya yönelik önlemler alırız. Tekrar  kullanım veya geri kazanım  olanaklarını  araştırırız.

ÇEVRE EĞİTİMİ

Tüm çalışanlarımız ve tedarikçilerimizi çevre koruma, iş Sağlığı ve Güvenliği  konularında  bilinçlendirir ve eğitiriz.

YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER

Çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm ulusal ve uluslararası yasal yükümlülüklere  ve düzenlemelere uyarız.

O.Burak AKKAYA
Kalite Müdürü

Koray ÖZYANIK
Genel Müdür